A kreativitás fejlesztésének 7 eleme

Felhasználó értékelés

(Részlet Kohl, MaryAnn - Gainer, Cindy: Good Earth Art. Environmental Art for Kids / Természetes anyagokból. Művészet gyermekeknek c. könyvéből:)

1. Az önbizalom fejlesztése

Méltányolja a gyerek ötleteit és erőfeszítéseit. Engedje meg a gyereknek, hogy megtapasztalja a megvalósítás örömeit úgy, hogy a kreativitásának időt és teret hagy, hogy kidolgozhassa az ötleteit. Így a fantázia is esélyt kaphat.

2. A másképp gondolkodás elfogadása

Tudassa a gyerekkel, hogy jó dolog más utakon járni, elszakadni attól amit mások csinálnak és attól, ahogy azt csinálják.

3. Felderítés - kutakodás és gondolkodás

Bátorítsa a gyereket a feladat átgondolására de először engedje meg, hogy kritika nélkül felfedezzen és tapasztaljon.

4. Más ötletekkel való megismertetés

Az új tapasztalatokkal, kulturális eseményekkel, játékokkal és feladatokkal való találkozás fejleszti az eredeti gondolkodásmódot és a képzelőerőt. Gondoskodjon olyan alapanyagokról, amelyet a gyerek felfedezhet anélkül, hogy meghatározott végeredményt kapna.

5. Tisztelet önmagunk és mások iránt

A gyereket arra kell bátorítani, hogy tisztelje a saját és a körülötte lévők ötleteit abból a célból, hogy új ötletek születhessenek. Ha a gyerek munkáját túl közelről szemléljük, versenyre buzdítjuk vagy korlátozzuk a döntéseit az akadályozhatja a kibontakozásban.

6. Engedély a képzelet szabad szárnyalásához

Engedje meg a gyereknek, hogy a kritikától vagy az ellenőrzéstől való félelem nélkül szabadon magával ragadja a képzelete. Azok, akik a szabad képzelőerő birtokában nem érzik jól magukat a bőrükben, visszariadnak a kreativitástól. A fantázia érzése legyen pozitív élmény, és igen: legyen szórakoztató is!

7. Újszerű gondolkodásra biztatás

Bátorítsa az újszerű gondolkodást. Próbáljon ki új dolgokat. Kísérletezzen, fedezzen fel és kövessen el hibákat. A személyes hibákból való tanulás a legjobb amit egy tanár adhat a gyereknek. Bátorítsa a gyereket, hogy próbálja ki másféleképpen is, a járatlan úton, a bolondos vagy szokatlan ötleteket. Új felfedezések nap mint nap születhetnek!

Egyetemes erkölcsi kódex

Felhasználó értékelés

1. Ne okozz kárt!

2. Igazságosság

3. Ne lopj – tárgyat, időt, érzelmet!

4. Szükségtelen dolgoktól való szabadulás

5. Ösztönökön, indulatokon való uralkodás – tudatossá válás

6. Tisztaság minden fomája – testi, lelki, emberi kapcsolatok, gondolatok

7. Megelégedettség – minden úgy jó, ahogy van

8. Önbizalom és szigor – önmagadba vetett hit (magaddal szigorú légy, másokkal engedékeny)

9. Önkialakítás, lelkünk formálása – önismeret, önkontroll

10. Magasabb elveknek való odaadás

Az angyalokról

Felhasználó értékelés

Az angyalokról

Az angyalok Isten küldöttei, az Örökkévaló szeretetét és bölcsességét sugározzák ránk, az Ő gyógyító erejét árasztják a világra. Benépesítik a Mennyboltot, s talán valóban ott üldögélnek a felhők fodrain. Vannak köztük hatalmas, tiszteletet ébresztő lények éppúgy, mint apró huncutok. Miért foglalkozunk ilyen idejétmúlt, középkori témával?... Mert napjainkban ismét egyre többen vagyunk, akik hiszünk az angyalok létezésében, és újra felfedezzük hálátlanul elhagyott titkos segítőink, gyógyítóink jelenlétét.

Egy régi mondás szerint: aki vonzódik az angyalokhoz, maga is angyallá lehet.

Tanulságos mese a békáról

Felhasználó értékelés

Tanulságos mese a békáról

Egy szép napon az erdei állatok versenyt rendeztek saját szórakoztatásukra. Építettek egy magas falat és megkérték a békákat másszák meg. Csábító volt a fődíj, finom falatok, így hát sok jelentkező akadt a feladatra. Körbegyűltek az állatok, nyulak, medvék, rókák és farkasok, no meg persze vaddisznók. Felharsant a kürtszó és kezdetét vette a viadal. Legalább ötven béka indult neki a meredek falnak.

- Úgy sem sikerül nekik - mondta egy nyúl, és mikor kimondta három béka le is esett a földre.

- Túl gyengék ehhez! - harsogta a medve és láss csodát: tíz béka megint lepottyant a talajra.

- A békák nem is tudnak falat mászni - nevetett a vaddisznó, erre vagy húszan zuhantak le a falról!

Ez így ment egészen addig, míg csupán egyetlen béka haladt a csúcs felé. Ő viszont már majdnem felért.

- Le fog esni - morogta a farkas, de nem így történt. A béka felért a csúcsra! Egyedül az ötvenből, egyedüli békaként teljesítette a távot. Pedig olyan kis vézna béka volt. Az állatok körbeállták.

- Gratulálunk, hogy sikerült épp neked? - kérdezte a róka.

- Mi a titkod? - kérdezte egy másik béka.

- Gyakoroltál? - szegezte neki kérdését a farkas.

Csakhogy a béka csendben maradt. Ekkor döbbentek rá: a győztes béka SÜKET! Ő nem hallotta, nem hallhatta a kétkedő, lekicsinylő és pesszimista megjegyzéseket. Csak saját belső hangját hallotta: „Feljebb, feljebb, feljebb!” - mondogatta magában. Tudta, hogy képes rá és nem vették el önbizalmát.

 

Mert lássuk be, nap, mint nap találkozunk olyanokkal, akik ezt sulykolják belénk. Úgyhogy tanuljunk meg a kellő időben süketté válni! Olyankor csak saját, őszinte belső hangunkra hallgassunk! Akkor többször érünk fel a csúcsra.

Lassú tánc

Felhasználó értékelés

Lassú tánc

Nézted valaha a gyerekeket játszani a körhintán?
Hallgattad, mint az esöcseppek földet érnek tompán?
Követted szemeddel egy pillangó szeszélyes röptét,
Nézted a tovatünö éjben a felkelö nap fényét?
Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idö rövid
A zene elillan...

Átrepülsz szinte minden napodon?
S amikor kérded: "Hogy s mint?"
Meghallod a választ?
Mikor a nap végetér, te ágyadban fekszel,
Tennivalók százai cikáznak fejedben?
Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idö rövid..
A zene elillan...

Szoktad mondani gyermekednek, "majd inkább holnap"?
És láttad a rohanásban, amint arcára kiült a bánat?
Vesztettél el egy jó barátot, hagytad kihülni a
barátságot,szerelmet
Mert nem volt idöd felhívni, hogy annyit mondj: "Szervusz"?
Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idö rövid.
A zene elillan.

Mikor oly gyorsan szaladsz, hogy valahová elérj,
Észre sem veszed az út örömét.
Mikor egész nap csak rohansz s aggódsz,
Olyan ez, mint egy kibontatlan ajándék..
melyet eldobsz szinte egy
perc alatt.
Az Élet nem versenyfutás
Lassíts, ne szaladj oly gyorsan
Halld meg a zenét
Mielött a dal elillan.

Hirdetés